, The Olympia Schools - Chuẩn bị hành trang cho cuộc sống
Bạn biết gì về Olympia?

Trường Olympia mang đến cho học sinh những trải nghiệm hội nhập với việc học tiếng Anh và các vấn đề toàn cầu trong khi vẫn gìn giữ các giá trị Việt Nam bằng việc phát triển các kỹ năng cơ bản, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề đồng thời chú trọng các nguyên tắc đạo đức, nhờ đó học sinh sẽ sẵn sàng thích nghi, ứng biến và vượt mọi thử thách — chúng tôi chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng trong cuộc sống.

Kết nối với chúng tôi
 
 
Cho tôi xin một thứ trong cặp bạn Cho tôi xin một thứ trong cặp bạn
Ngày đăng: 24-10-2016
CHUNG TAY CÙNG EM VƯỢT LŨ TỚI TRƯỜNG.
Tuần này lớp mình tổ chức chào cờ đấy, làm gì đây? Tuần này lớp mình tổ chức chào cờ đấy, làm gì đây?
Ngày đăng: 21-10-2016
Một tuần mới của các bạn Tiểu học Olympia bao giờ cũng bắt đầu với Giờ chào cờ tràn đầy niềm ...
College Visit: Lịch sự kiện tháng 10/2016 College Visit: Lịch sự kiện tháng 10/2016
Ngày đăng: 03-10-2016
Tháng 09, với sự tổ chức của văn phòng Tư vấn Đại học - Du học (UCO), học sinh Olympia đã tham gia ...
Xem thêm
Đăng ký nhận tin